ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β & Α

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής
Image
»  5 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  5 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα
Image
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής
Image
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
»  2 Παράβολα Πρακτικής Εξέτασης

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή
των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής .»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
»  2 Παράβολα Πρακτικής Εξέτασης

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής .Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής
Image
»  5 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  5 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα
Image
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής
Image
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
»  2 Παράβολα Πρακτικής Εξέτασης

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου και μηχανής .»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
»  2 Παράβολα Πρακτικής Εξέτασης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής .Image
Image
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής. 

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 »  Θεωρητικά μαθήματα :   21 ώρες   K.O.K. & 11 ώρες Μοτοσυκλέτας
 »  Πρακτικά μαθήματα :  25 ώρες  Αυτοκίνητου & 12 ώρες μοτοσυκλέτας

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Image

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής 

Για το αυτοκίνητο :

»  Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού
»  Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους.
»  Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
»  Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Για την κατηγορία Α1 :

»  Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
»  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

Για την κατηγορία Α2 :

»  Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

Για την κατηγορία Α :

»  Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
»  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Image

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής

 
»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής κατηγορίας Α1. Για την κατηγορία Α2 να έχει κλείσει το 20ο  έτος και για την κατηγορία Α το 24ο έτος. 

»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. 

»  Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. 

»  Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 
 

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά