ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C & ΠΕΙ

Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού
Image
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Α.Μ.Κ.Α
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

*Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών αν έχετε ήδη ισχύον
δίπλωμα ΒΕ,D1,D,D1E,DE
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Α.Μ.Κ.Α
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

*Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών αν έχετε ήδη ισχύον
δίπλωμα ΒΕ,D1,D,D1E,DE
Παράβολα
Image
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το
δίπλωμα οδήγησης φορτηγού
Image
 »  1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας οδήγησης
 »  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 »  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδειας Οδήγησης
 »  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
 »  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
 »  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
 »  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.


*Δεν απαιτείται το παράβολο των 60€ αν έχετε ήδη ισχύον
δίπλωμα ΒΕ,D1,D,D1E,DE και το παράβολο πρακτικής 15€
αν είναι με ΠΕΙ.

**Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20€,
για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία
των εξαιρέσεων. 

       Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
  παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.

 »  1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας οδήγησης
 »  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 »  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδειας Οδήγησης
 »  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
 »  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
 »  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
 »  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.

 
*Δεν απαιτείται το παράβολο των 60€ αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα ΒΕ,D1,D,D1E,DE και το παράβολο πρακτικής 15€ αν είναι με ΠΕΙ.

**Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20€, για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων.  

       Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.

Image
Image
Εκπαίδευση
Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.
 

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

»  Θεωρητικά μαθήματα : 15 ώρες 
»  Πρακτικά μαθήματα : 15 ώρες 

 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα
οδήγησης  φορτηγού εφόσον έχω δίπλωμα
οδήγησης λεωφορείου
Image
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα
οδήγησης φορτηγού εφόσον έχω δίπλωμα
οδήγησης λεωφορείου
Image

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. 

*Δεν απαιτείται το παράβολο πρακτικής 15€ αν
είναι με ΠΕΙ.
**Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου
αξίας 20 €, για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε
σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων. 
 

    Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.

*Δεν απαιτείται το παράβολο πρακτικής 15€ αν είναι με ΠΕΙ.

**Δεν απαιτείται το παράβολο δημόσιου ταμείου αξίας 20 €,
για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία
των εξαιρέσεων. 
 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού.

Εκπαίδευση
Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού
 

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

»  Θεωρητικά μαθήματα : 6 ώρες
»  Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Image

Δικαίωμα οδήγησης

Image

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού 

  
»  Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του
κάθε φορτηγού.

»  Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται
με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη

μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

 

Η άδεια ισχύει για 5 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Image

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού 

 
»  Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
»  Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
»  Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
»  Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
»  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B ή D 
 

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά