ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου
Image
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ( η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ)
»  Βεβαίωση παρακολούθησης πρακτικών μαθημάτων (παρέχεται από τη σχολή)
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  (παρέχεται από τη σχολή)
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ( η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ)
»  Βεβαίωση παρακολούθησης πρακτικών μαθημάτων (παρέχεται από τη σχολή)
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  (παρέχεται από τη σχολή)
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)



»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ( η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ)
»  Βεβαίωση παρακολούθησης πρακτικών μαθημάτων (παρέχεται από τη σχολή)
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  (παρέχεται από τη σχολή)
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (παρέχεται από τη σχολή)



Παράβολα
Image
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με το δίπλωμα αυτοκινήτου
Image

»  Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 


Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων
που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου


»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής  125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου







Image
Image
Image
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου.

 Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει:

»  Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
»  Πρακτικά μαθήματα : 5 ώρες 

Δεν απαιτείται πρακτική εξέταση
Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Image
Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου 
 

 

»  Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg

Εκδίδεται νέο έντυπο άδειας οδήγησης που φέρει τον σχετικό κωδικό (121)

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Image

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α1 125cc έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου

 
»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
»  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη.
»  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει 5 πρακτικά μαθήματα οδήγησης των 45 λεπτών.
»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα , πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.
»  Ο ενδιαφερόμενος δεν απαιτείται να προβεί σε πρακτική εξέταση.


 Η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ισχύ μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1, είτε με χειρομοχλό συμπλέκτη είτε χωρίς. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού «121», δύναται να οδηγεί, εντός της ελληνικής επικράτειας, οχήματα της κατηγορίας Α1, με και χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη, ανεξαρτήτως εάν η εκπαιδευτική μοτοσικλέτα με την οποία διενεργήθηκε η πρακτική εκπαίδευση έφερε ή όχι χειρομοχλό συμπλέκτη.

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά