Για συνδιασμούς οχημάτων άνω των 4250 kgr ”Με Εξετάσεις”

Κατηγορία ΒΕ

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία ΒΕ
Image
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet
Παράβολα
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κατηγορία ΒΕ
Image
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης

 
Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων
που απαιτούνται για την κατηγορία ΒΕ.

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
  •                   
     
    Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την κατηγορία ΒΕ.

Image
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για την κατηγορία ΒΕ. 

 Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

»  Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
»  Πρακτικά μαθήματα : 7 ώρες 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Image

Τι μπορώ να οδηγήσω με την κατηγορία ΒΕ

 
»  Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας
που υπερβαίνει τα 750 kg.

»  Μέγιστο φορτίο ρυμουλκούμενου έως τα 3.500 kg.

 

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Image

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω την κατηγορία ΒΕ

»  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
»  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
»  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
»  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
»  Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία.
 

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά