Όλες οι άδειες οδήγησης

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Έως την ηλικία των 80 ετών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»   Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»   Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει. 
»   Α.Μ.Κ.Α 
»   Α.Φ.Μ.
»   Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»   Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»   Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει. 
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης
»  1 Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος σας.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης
 
»  1 Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος σας.

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Από την ηλικία των 80 ετών και πάνω

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει. 
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου
»  Βεβαίωση Παθολόγου
»  Βεβαίωση Νευρολόγου ή Ψυχίατρου  
»  Βεβαίωση Ωτορινολαρυγγολόγου   

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει. 
»  Α.Μ.Κ.Α 
»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου
»  Βεβαίωση Παθολόγου
»  Βεβαίωση Νευρολόγου ή Ψυχίατρου
»  Βεβαίωση Ωτορινολαρυγγολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης
»  1 Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος σας.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης
 
»  1 Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος σας.

Image
Image
Συμβεβλημένοι Γιατροί

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους
ιατρούς για τις απαιτούμενες εξετάσεις για την
ανανέωση του διπλώματος οδήγησης.

Παρατηρήσεις – Ημερομηνίες

 • Ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν μετά την 19/1/2013 :
  Ανανέωση όταν συμπληρωθούν 15 έτη από την έκδοση.
 • Ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν πριν την 19/1/2013 :
  Ανανέωση όταν ο κάτοχος συμπληρώσει το 65ο έτος ή μέχρι την 19/1/2033
  (τελική ημερομηνία ισχύς παλιών διπλωμάτων), ότι έρθει πρώτο.
 • Επαγγελματικές άδειες οδήγησης : Ανανέωση κάθε 5 χρόνια
 • Από την ηλικία των 65 ~ 74 ετών ανανέωση άδειας οδήγησης κάθε 3 χρόνια.
 • Από την ηλικία των 80 ετών ανανέωση κάθε 2 χρόνια. Απαιτείται εξέταση από ιατρούς των ειδικοτήτων:
  Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου.

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά