Λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Λόγω απώλειας ή κλοπής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης, αν υπάρχει 
»  Φωτοτυπία δήλωσης κλοπής από την Αστυνομία, στην περίπτωση κλοπής
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει χρειάζεται και ανανέωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

 
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης, αν υπάρχει 
»  Φωτοτυπία δήλωσης κλοπής από την Αστυνομία, στην περίπτωση κλοπής
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης


Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει χρειάζεται και ανανέωση.
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Απώλειας ή Κλοπής Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αντίγραφο Εντύπου Άδειας Οδήγησης

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης
 
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Απώλειας ή Κλοπής Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αντίγραφο Εντύπου Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Λόγω φθοράς

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φθαρμένο δίπλωμα οδήγησης, αν υπάρχει     
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει χρειάζεται και ανανέωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

 
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φθαρμένο δίπλωμα οδήγησης, αν υπάρχει 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει χρειάζεται και ανανέωση.
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αντίγραφο Εντύπου Άδειας Οδήγησης

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης
 
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αντίγραφο Εντύπου Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά