Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

»  Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
»  Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, σε περίπτωση φθοράς.
»  Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ09, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου
»  Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να προσκομισθεί το χαρτί της δήλωσης από την αστυνομία και το γνήσιο και ένα φωτοαντίγραφο.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά