Μεταβιβάσεις οχημάτων

Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου Ι.Χ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

» Αίτηση μεταβίβασης του πωλητή
    Να έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να έχει κάνει γνήσιο υπογραφής από κάποια δημόσια υπηρεσία.
» Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
» Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
    Το ΚΤΕΟ πρέπει είναι σε ισχύ.
» Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος
» Άρση παρακράτησης (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα
    Στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας στο πεδίο παρατηρήσεις η φράση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ.
» Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
    Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή από το gov.gr, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει αποπληρώσει όλα τα τέλη κυκλοφορίας από την περίοδο
    που είχε στην κυριότητα του το όχημα.
» Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
    Χρειάζεται να υπάρχουν και του αγοραστή αλλά και του πωλητή
» Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται:
    Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
» Εξουσιοδότηση πωλήτη και αγοραστή
    Να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να είναι θεωρημένες για τα γνήσια της υπογραφής από κάποια δημόσια υπηρεσία.
» Αίτηση μεταβίβασης του πωλητή
    Να έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να έχει κάνει γνήσιο υπογραφής από κάποια δημόσια υπηρεσία.
» Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
» Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
    Το ΚΤΕΟ πρέπει είναι σε ισχύ.
» Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος
» Άρση παρακράτησης (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα
    Στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας στο πεδίο παρατηρήσεις η φράση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ.
» Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
    Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή από το gov.gr, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει αποπληρώσει όλα τα τέλη κυκλοφορίας από την περίοδο
    που είχε στην κυριότητα του το όχημα.
» Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
    Χρειάζεται να υπάρχουν και του αγοραστή αλλά και του πωλητή
» Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται:
    Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
» Εξουσιοδότηση πωλήτη και αγοραστή
    Να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να είναι θεωρημένες για τα γνήσια της υπογραφής από κάποια δημόσια υπηρεσία.
» έως – 400 κυβ. εκ.:        30€
» 401 – 800 κυβ. εκ.:        45€
» 801 – 1300 κυβ. εκ.:      60€
» 1301 – 1600 κυβ. εκ.:    90€
» 1601 – 1900 κυβ. εκ.:  120€
» 1901 – 2500 κυβ. εκ.:  145€
» 2501 και άνω κυβ. εκ.: 205€

Για τα Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα το τέλος αδείας είναι 75€.
» 51 – 400 κυβ. εκ.:          30€
» 401 – 800 κυβ. εκ.:        45€
» 801 – 1300 κυβ. εκ.:      60€
» 1301 – 1600 κυβ. εκ.:    90€
» 1601 – 1900 κυβ. εκ.:  120€
» 1901 – 2500 κυβ. εκ.:  145€
» 2501 και άνω κυβ. εκ.: 205€

Για τις Μοτοσυκλέτες το τέλος αδείας είναι 9€.
Συμβεβλημένη τράπεζα περιφέρειας Πέλλας: Alpha Bank
 Προσοχή!

Στην αιτιολογία του παραβόλου θα πρέπει αναγκαστικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά