Χορήγηση – ανανέωση

Ειδική άδεια ταξί

Ειδική Άδεια Ταξί

Αρχική χορήγηση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της ειδικής άδειας ταξί

»  5 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης
»  Α.Φ.Μ.
»  Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης . Συγκεκριμένα:
α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
γ) Για τους αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου, Παθολόγου και Ψυχίατρου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της ειδικής άδειας ταξί

 
»  5 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης
»  Α.Φ.Μ.
»  Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης . Συγκεκριμένα:
α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
γ) Για τους αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου, Παθολόγου και Ψυχίατρου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της ειδικής άδειας ταξί
»  1 Παράβολο για Έκδοση Ειδικής Άδειας
»  1 Παράβολο για Συμμετοχή στην Θεωρητική Εξέταση

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της ειδικής άδειας ταξί.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της ειδικής άδειας ταξί
 
»  1 Παράβολο για Έκδοση Ειδικής Άδειας
»  1 Παράβολο για Συμμετοχή στην Θεωρητική Εξέταση

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της ειδικής άδειας ταξί.

Image
Εξέταση

Δεν απαιτούνται υποχρεωτικές ώρες θεωρητικών μαθημάτων.

 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος μόνο σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα:

»  Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως
»  Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου
»  Πρώτες βοήθειες 
»  Τοπικά θέματα

Ειδική Άδεια Ταξί

Ανανέωση ειδικής άδειας ταξί

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ειδικής άδειας ταξί

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης
»  Η προς ανανέωση ειδική άδεια οδήγησης ταξί

»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου, Παθολόγου και Ψυχίατρου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από τη σχολή)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ειδικής άδειας ταξί

 
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης
»  Η προς ανανέωση ειδική άδεια οδήγησης ταξί
»  Α.Φ.Μ.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου, Παθολόγου και Ψυχίατρου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση της ειδικής άδειας ταξί
»  1 Παράβολο για Ανανέωση Ειδικής Άδειας

           

  Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της το παράβολο είναι 250 €, ενώ αν παρέλθει πενταετία από την λήξη της θα υποστείτε την διαδικασία αρχικής χορήγησης, εκ νέου δικαιολογητικά, εξετάσεις)

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση της ειδικής άδειας ταξί.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση της ειδικής άδειας ταξί
 
»  1 Παράβολο για Ανανέωση Ειδικής Άδειας

 

Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της το παράβολο είναι 250 €, ενώ αν παρέλθει πενταετία από την λήξη της θα υποστείτε την διαδικασία αρχικής χορήγησης, εκ νέου δικαιολογητικά, εξετάσεις)

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση της ειδικς άδειας ταξί.

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά