Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Άδεια οδήγησης
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

 
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Άδεια οδήγησης
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική.

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ), αντί της άδειας ,υποβάλλεται βεβαίωση των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική.

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ), αντί της άδειας, υποβάλλεται βεβαίωση των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά