Πληροφορίες

Π.Ε.Ι. – Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

Image

Κατηγορία C

 

Ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την απόκτηση του
Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων

 

Αρχική επιμόρφωση για άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν μετά
την 10/09/2009

Περιοδική κατάρτιση για άδειες οδήγησης πριν την 10/09/2009 

Περισσότερα...

Κατηγορία D

 

Ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την απόκτηση του Π.Ε.Ι μεταφοράς επιβατών 

 

Αρχική επιμόρφωση για άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν μετά την 10/09/2008

Περιοδική κατάρτιση για άδειες οδήγησης πριν την 10/09/2008

Περισσότερα...

Image

Τι είναι το Π.Ε.Ι.;

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αφορά την επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των
Επαγγελματιών Οδηγών πάνω σε σύγχρονα θέματα μεταφορών με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού οχημάτων μεταφοράς
εμπορευμάτων και επιβατών τόσο κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, όσο και κατά την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού. Μέσω του Π.Ε.Ι.
προωθείται η ορθολογική και αμυντική οδήγηση η οποία αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου
και μείωσης των ατυχημάτων.

Ποιοι υποχρεούνται να είναι κάτοχοι Π.Ε.Ι.;

Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών οδήγησης των κατηγοριών C και D οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδηγού οχημάτων μεταφοράς
εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα.

Πως πιστοποιείται ότι είμαι κάτοχος Π.Ε.Ι.;

Η κατοχή Π.Ε.Ι. πιστοποιείται από τον κωδικό «095» ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος της άδειας οδήγησης δίπλα από την αντίστοιχη
κατηγορία την οποία αφορά.

Προθεσμία απόκτησης Π.Ε.Ι. – Πρόστιμα 

Η Προθεσμία απόκτησης Π.Ε.Ι έληξε στις 10/03/2014 για το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και στις 10/09/2014 για το Π.Ε.Ι.
μεταφοράς εμπορευμάτων.

Πρόστιμα μη συμμόρφωσης:

»  Διοικητικό Πρόστιμο αξίας 400,00€
»  Αφαίρεση άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες
Image
ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΙ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 
1. Οχημάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία,
Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) 
καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις υπηρεσίες αυτές,
χρησιμοποιούνται όμως άπαυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.

3. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής
Άμυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).

4. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης,
επισκευής ή συντήρησης και νέων ή

μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων,
τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.

5. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
6. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση
άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως

προβλέπεται στο ΠΔ 74/2008).
7. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές
μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.

8. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την
άσκηση του επαγγέλματος του

οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων αυτών
δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.
 
1. Οχημάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία,
Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) 
καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις υπηρεσίες αυτές,
χρησιμοποιούνται όμως άπαυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.

3. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής
Άμυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).

4. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης,
επισκευής ή συντήρησης και νέων ή

μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων,
τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.

5. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
6. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση
άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως

προβλέπεται στο ΠΔ 74/2008).
7. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές
μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.

8. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την
άσκηση του επαγγέλματος του

οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων αυτών
δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά